CONSENSUS

Laser projection
2x KVANT Clubmax 3000

Consensus is een audiovisuele dans performance die de nadruk legt op de symbiose tussen dans, muziek en beeldende kunst. Hierbij staan deze drie elementen gelijkwaardig met elkaar in verbinding. Er word onderzocht wat de chemie is tussen deze drie kunstvormen en hoe deze elkaar op interactieve wijze kunnen versterken. Er word gezocht naar hoe de drie disciplines als “levende” entiteiten op het toneel aanwezig kunnen zijn en zo vanuit hun aanwezigheid met elkaar kunnen interacteren, en dialoog voeren.
Wes Broersen, Amsterdam Contactweg 47  // info@wesbroersen.com